Svenska Molnlösningar AB

Molntjänster för din digitaliseringsstrategi


5. Att hålla fokus

Att hålla fokus

5. Att hålla fokus

Vid Strategiformuleringen

Undvik dåliga kompromisser, de skapar ofta flera eller i värsta fall motstridiga mål. Var noga med strategiformuleringen, ditt fokus skärps vilket gör att du presterar bättre genom att fokusera alla resurser mot ett mål.

Vid Strategiimplementeringen

Varje kritisk åtgärd i planen har i sin tur ett antal aktiviteter som är knutna till de effekter man vill uppnå.

Aktiviteter som inte kan knytas mot en önskad effekt hör inte hemma i planen alls. Genom att ständigt ifrågasätta varför så tvingas man att motivera sitt beslut och fokus på att göra rätt saker uppnås.

Genomförande

När planens aktiviteter har faciliterats in och går i samma riktning, riktas aktiviteternas fokus på ett gemensamt mål. Här knyts de kritiska åtgärderna ihop till ett slutmål.

Du själv

Det finns sällan genvägar till framgång, men att själv kunna hålla fokus på uppgiften över tid, är en framgångsfaktor.

Det gör du genom att visa ett ”jävlar anamma” eller Sisu som det heter på finska, grit på engelska.

Ledning och uppföljning

Hör av dig så kan jag berätta om verktyget där resultatet visualiseras i en enda bild. Med hjälp av verktygets förskarbaserade metodstöd kan du hålla fokus, börja leda och du får din verksamhet att lyfta.Svenska Molnlösningar AB

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy