Svenska Molnlösningar AB

Molntjänster för din digitaliseringsstrategi


6. Hur skall företagen lösa samhällsproblemen

Hur ska företagen lösa samhällsproblemen?

6. Hur ska företagen lösa samhällsproblemen?

Veckans Affärer arrangerade Samhällskapitalistdagen i september 2011, där företag diskuterade hur man på ett konkret sätt skulle kunna lösa några av Sveriges just då viktigaste samhällsproblem.

De tio problemområdena som togs upp var:

  1. Bristande balans mellan familj & jobb
  2. Fattigdom
  3. Arbetslöshet bland unga
  4. Företag som inte styrs av värderingar
  5. Barn som nekas skolgång
  6. Diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden
  7. Brist på kvinnor i mellanchefspositioner
  8. Lön som inte går att leva på i leverantörskedjan
  9. Korruption
  10. Diskriminering av äldre

Man kan konstatera, att de flesta problemen kvarstår och i vissa fall förvärrats. Några problem har dessutom tillkommit.

Samhällets misslyckande, bevisar det Albert Einstein sa:

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Vid nya sätt att tänka behövs nya typer av ledningssystem för att klara av de stora omställningar som behöver göras. Det är dags att börja arbeta flödesbaserat. Facilitera in den kollektiva intelligensens förslag på åtgärder mot den gemensamt valda strategin, så ett önskat mönster av integrerat beslutsfattande uppstår. Då sätter arbetet fart.Svenska Molnlösningar AB

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy