55. Paradigmskifte för ledarskap

Paradigmskifte för ledarskap

55. Paradigmskifte för ledarskap


Det har redan börjat, det går inte att stoppa. Det tillitsbaserade ledarskapet tillämpas redan i många Startups, men även i många andra typer av företag. Tre olika faktorer gör att de resursorienterade företagen kommer minska betydligt fram till 2030.

– Försvaret har börjat med allmän värnplikt, där det ska finnas 20 000 värnpliktiga år 2025 och 40 000 värnpliktiga år 2030. Här kommer ledaskapsutbildning ingå, för de som stannar kvar.

– Majoriteten av alla babyboomers kommer att ha fasats ut under perioden till 2030. (Rätt många av dessa saknar ledarskapsutbildning.)

– European Quality Framework som infördes i EU 2008, kommer förmodligen att klubbats in av Sveriges Riksdag i framtiden. Då torde ytterligare resursorienterade företag försvinna. I EQF’s reviderade upplaga från 2017 står att det ska finnas ledarskapsutbildning från nivå 5, dvs. på alla högskole- och universitetslinjer.

Därmed kommer alla som utbildar sig vidare från gymnasiet i framtiden att ha någon form av ledarskapsutbildning. Vi kommer att ha människor på ledarpositioner som förstår kraften att arbeta i team. Vi kommer ha folk som förstår kraften i att låta besluten tas på den nivå de hör hemma, som de gjort på Karolinska. De gick från röda siffror, till svarta. Mitt under pandemin 2020!


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy