En blogg om ledarskap, strategi, digitalisering och visualisering

D.v.s. ämnen som berör den digitaliserade hybridarbetsplatsen och arbetslivet
  • Varför tillitsbaserat ledarskap? 51. Varför tillitsbaserat ledarskap? Det finns hur mycket forskning som helst om hur en organisation kan och bör arbeta för ett jämlikt arbetsliv. Mycket har forskats fram inom områdena makt, genus, jämställdhetsproblematik och strukturella problem i arbetslivet. Det har skrivits enorma mängder av böcker i området, mer
  • Fokus, din laserpekare mot framtida segrar! 50. Fokus, din laserpekare mot framtida segrar! Låt oss säga att du har fått till allt som behöver göras för att uppnå din strategi, ditt tillståndsmål. D.v.s. dina strategiska målområden är på plats. Du har valt ut vilka av företagets förmågor med tillhörande ambitionsområden
  • Anpassa er eller dö en plågsam död! 49. Anpassa er eller dö en plågsam död! Vi är mitt uppe i en stor samhällsförändring. Redan 2019 sprängde vi vallen, där 1,5 milj. svenskar har en 3 årig högskole- eller universitetsutbildning eller mer. Sedan dess har ytterligare två årskullar utbildats. Gymnasiereformen som
  • Varför ska jag ha en strategi? 48. Varför ska jag ha en strategi? Det är viktigt att ha en strategi, det vet alla. Det är inte helt enkelt att sätta en strategi för sitt företag. I stället för att göra läxan, så upprepar ibland företag bara sådana åtgärder som ger
  • Visualisera din Agenda 2030 strategi. 47. Visualisera din Agenda 2030 strategi. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har tidigare deklarerat att 2020-2030 är ett så kallat ‘Decade of Action’. Under FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow i sas en ny sak som inte tidigare har sagts. Inte lika tydligt i vart fall. Det
  • Verksamhetsdriven IT 46. Verksamhetsdriven IT Den senaste generationen planeringshjälpmedel, benämns verksamhetsdriven IT. I en sådan är det av betydelse vad du skriver in. Det är din text som styr processen mot ditt tillståndsmål, -ditt end statement och dina satta strategiska målområden -dina strategic objectives. I verksamhetsdriven IT är det inte
  • Det är klart jag har en strategi! 45. Det är klart jag har en strategi! Teknikutvecklingen går snabbt, det är vi nog alla överens om. Med detta följer att språket förändras.  Ibland används nya begrepp medvetet fel, för att vinna fördelar. Och ibland använder man gamla begrepp fel, av okunskap.
  • Vid fasiliteringen får ni reda på vad som ska göras. 44. Vid fasiliteringen får ni reda på vad som ska göras. Det finns många fördelar att arbeta flödesorienterat i team. Faciliterar man in vad som ska göras, under konsensus, sätter sig det beslut som arbetas fram i långtidsminnet med hjälp
  • Kärnkompetens -hälsa på flaggan. 43. Kärnkompetens -hälsa på flaggan. En gång för länge sedan, var jag befälselev i Flottan och promenerade mot min skola som låg bredvid Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Vid en del tillfällen slöt det upp en Kapten vid min sida, på min promenad. Vi kände inte varandra, men

Vill du veta mer om VisPlan?
Plattformen för samverkan
och gemensam utveckling.
Klicka här!


Svenska Molnlösningar AB

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy