57. Förändring sker i team

Förändring sker i team

57. Förändring sker i team


Taylorismen är död, trots att det hela tiden pågår försök att väcka liv i liket. I Sverige har det pågått en utbildningsexplosion sedan gymnasiereformen 1985. Vi har idag 1,5 miljoner människor som har gått tre år eller mer på högskola och universitet. Ett stort antal har gått en Yh-utbildning på två år och många andra 1-2 år på universitet eller högskola.

Varenda arbetsplats är numera knökfulla med människor med bra utbildningar. Ändå fortsätter många myndigheter att göra omorganisationer enligt Taylorismen, vars enda tankar handlar om att göra mer med mindre folk, eller att göra saker på kortare tid. Ett läkarbesök får ta 7 min i stället för 20 min. Eller att hemtjänsten bara kan stanna några minuter på sitt besök hos den äldre.

Nej, det är dags för ett lyhördare chefskap, där man genom dialog tillvaratar teamets kunskaper och idéer. Och att man börjar att arbeta med resurser anpassade till uppgiften och tar in teamet i beslutprocesserna så att verksamheterna utvecklas för allas bästa. Att arbeta i team är så mycket effektivare, så det behöver inte bli dyrare. Speciellt som sjukskrivningar och utbrändhet minskar.

Och vem vet, även chefen slipper bli utbränd och kan finna harmoni med livet som ledare.


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy