60. Behovet av visualisering ökar!

Behovet av visualisering ökar!

60. Behovet av visualisering ökar!


Man behöver titta bakåt, för att förstå vad som kommer att hända i framtiden. När man väl är mitt uppe i det som har hänt, blir det svårt att förstå sin nya situation om man inte har en referens.

Dagens nya yrken är extremt komplicerade redan från start. Och man tänker inte riktigt på hur detta helt nya yrke påverkar behovet/sättet att kommunicera. Dessutom kan man ha hamnat på en ny arbetsplats, kanske tror man att det är så det ska vara.

På 70- och 80-talet växte det fram en massa nya yrken. Komplexiteten var låg på den tiden. Finns arbetsuppgiften kvar idag, då kommer det finnas stora inslag av dokumentering, kvalitetssäkring, regel-efterlevnad och rapportering. Där speciellt rapporteringen blir svår p.g.a. komplexiteten.

Behöver stor komplexitet betyda att det är svårt att kommunicera?

På den frågan finns det 2st. svar.

Svar nr1: Ja, det blir svårt. Faktiskt nästan omöjligt om man försöker åskådliggöra komplexiteten med hjälp av PowerPoints och Excel kalkylblad. Det slutar med långa tidskrävande möten, där ingen kommer ihåg vad som har sagts.

Svar nr2: Nej, det blir enkelt och det går snabbt om man använder sig av visualisering.

Har man dessutom en programvara som visualiserar alla strategier och allt man ska göra, i en enda bild, ja då…äh du fattar.


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy