2. Vad är strategi

Vad är strategi?

2. Vad är Strategi?

En vanlig missuppfattning är att uttrycka sin strategi med aktiviteter, eller steg som vi tar, t.ex. att outsourca IT. Det kan också vara att t.ex. göra 100 st. försäljningar under 1 år.

Det är inte en strategi.

Strategi är implementeringen av summan av alla steg som skall leda oss till slutmålet – den position eller det tillstånd vi vill vara i när strategin är genomförd.

Många ledare uttrycker ”sin strategi” som något de vill uppnå i närtid och som kanske är viktigt att uppnå för stunden.

En strategi är något som långsiktigt pekar ut riktningen till vart organisationen vill vara. Givetvis finns det delmål på vägen och som var och ett skall hjälpa till att nå slutmålet, men de är inte strategin utan just steg att gå för att uppnå det strategin strävar mot.

För att förvissa oss om att delmålen är i linje och överensstämmer med strategin skapas en strategisk plan. Att skapa strategiska planer som leder till slutmålet och implementera dessa planer, det är så du får tillgång till din tillväxtpotential.

Är du intresserad av vad moderna mötesreducerande, verksamhetsstyrda, innovationsledningssystem kan göra för din verksamhet, hör gärna av dig.Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy