9. Visualisera för att reda ut komplexa samband

Visualisera för att reda ut komplexa samband

9. Visualisera för att reda ut komplexa samband

Genom att visualisera komplexa samband kan man bryta ner en problemställning och därmed få fram det kritiskt viktiga.

Redan i skolan fick vi lära oss om det periodiska systemet, där vi bara genom att titta på det, kunde förstå samband och dra egna slutsatser. Systemet var omfattande och inte helt lätt att komma ihåg.

En som har gått till historien för sina visualiseringar är vår för tidigt bortgångna professor Hans Rosling, vars bubbeldiagram numera finns i ”var mans hjärna”. Bubblorna innehåller en extrem mängd information som förändras över tid. Trots den stora mängden informationen så går det att rekapitulera bubblornas utveckling ganska noga. Vill man komma ihåg hur det ser ut vid ett specifikt år, går bilden att lägga på minnet.

I den visualiseringsmetod som jag arbetar med, visualiseras allt som skrivs in. Trafikljus visar allt eftersom man blir klar med olika uppgifter. Alla i organisationen har samma uppdaterade och aktuella bild. Arbetet sker direkt i visualiseringen och både fysiska och digitala arbetsmöten kan starkt reduceras, inga PowerPoints behövs.

Kvalitén på strategin visas i en matris. Med hjälp av matrisen kan en dialog ske där alla ha samma bild av verkligheten. Förbättringar kan göras direkt, tillsammans.Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy