10. Facilitera fram din strategiska planering

Facilitera fram din strategiska planering.

10. Facilitera fram din strategiska planering.

Ofta förekommande i strategiplaneringen är att man försöker göra alldeles för mycket. Det blir stora utsvävningar, breda begrepp och ett överflöd av formuleringar av mål och framgångsfaktorer, men med väldigt lite substans.

Använd dig gärna av tuffa frågor som; Vad är fokuset? Vilka är de mest kritiska åtgärderna som måste bli rätt för att man skall lyckas?

Använd istället facilitatorledda debatter där dialogen berikar tankeprocessen och leder processen framåt. Har man en stabil struktur och god facilitering i strategiarbetet är det faktiskt inte så svårt!

Vid faciliteringsprocessen kommer alla att hamna på samma kunskapsnivå om vad som måste göras. När alla är överens om formuleringarna, så uppstår koncensus och arbetet går snabbt vid genomförandet.

Använder du dessutom metoden visualiserad effektbaserad ledning, som jag arbetar med, visualiseras strategierna i en enda bild.
Alla i organisationen kan i realtid se vad som händer. Hela organisationen börjar arbeta flödesbaserat i ett team, adaptivt och agilt.

Facilitera fram din strategiska planering!

Kontakta mig om du vill jag ska visa hur du kan öka motivationen hos medarbetarna. Få ett friktionsfritt arbetsflöde, samt hur du får med hela teamets kompetens i det ni ska göra.Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy