13. Strategiplan med CSR.

Strategiplan med CSR.

13. Strategiplan med CSR.

För att myndigheter och företag ska bli bättre på aktivt CSR-arbete, är det oerhört viktigt vid krishantering, att deras grundläggande värderingar finns med i de planer som tillämpas vid krissituationer.

Om en verksamhet saknar grundläggande värderingar, är det svårt att leda medarbetare till att ta rätt initiativ och beslut i svåra situationer, t.ex. vid krishantering.

Ett ytterligare sätt att öka den egna CSR-exponeringen på marknaden och samtidigt öka värdet på verksamheten är att bygga CSR-strategin på företagets kärnkompetenser. Genom att lyfta in CSR-perspektivet i företagets kärnkompetenser, blir CSR integrerat i företagets strategiplaner, krisplaner och utvecklingsplaner. Verksamheten hänger då ihop på ett naturligt sätt.

Berörda parter i verksamheten tar då till sig CSR som en integrerad del i det dagliga arbetet och att det inte blir en isolerad marknads- eller annan frivillig sidoaktivitet.

Om man till detta arbetar med en programvara med visualisering, så görs alla i verksamheten delaktiga. Teamet arbetar agilt och adaptivt i visualiseringen. Inga PowerPoint-presentationer behövs och behovet av ledningsmöten minskar drastiskt.

Visualisering ökar takten i ditt CSR-arbete, samtidigt som behovet av ledningsmöten minskar.


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy