14. Bygg en lärande organisation

Bygg en lärande organisation!

14. Bygg en lärande organisation

Sedan en mycket lång tid tillbaka, över 20-30 år, har forskningen konstaterat att den moderna människan måste se till att utbilda sig under hela livet. Vi befinner oss alla i en situation där vi måste se till att uppfylla behovet av ett livslångt lärande, annars faller vi ur och blir arbetslösa.

Detsamma gäller företag och organisationer, de behöver vara lärande för överleva i den globala konkurrensen.

Är en ”stuprörsorganisation”, en lärande organisation? Svaret är NEJ! Enskilda personer kan gå på kurs och lära sig saker för att jobba bättre i sitt stuprör, men organisationen är inte lärande.

I verksamhetsstyrd-IT, är det första stora nödvändiga steget att ”börja göra”, efter man tagit ett gemensamt beslut om vad som ska göras.
Då ingen kan förutspå framtiden, är det viktigt att man gör fart framåt. Då är det lätt att ta nya beslut och justera riktningen efter behov.

Med verksamhetsstyrd-IT och genom visualisering blir processen helt transparent. Alla vet vad som ska göras och gruppen kan börja fungera som ett team. Organisationen blir lärande då alla lär sig av varandra, chefen blir ledare och coach, och strategin blir verksamhetens ledstjärna.


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy