15. Effektivitetsparadoxen

Effektivitetsparadoxen

15. Effektivitetsparadoxen

Hur stora effektiviseringsvinster kan ett företag göra genom att gå över från att arbeta i stuprör D.v.s. enligt resurseffektivitets principen, till att arbeta enligt flödeseffektivitetsprincipen”? (Teambaserat.)

Svaret på frågan finns i en TED-föreläsning, The Efficiency Paradox” Där föreläser Niklas Modig om detta.

Niklas är forskare på Center for Innovation and Operations Management at Stockholm School of Economics. Niklas har forskat i detta och kommit fram till att vinsterna i att gå över från resurseffektivitet till att börja arbeta med flödeseffektivitet, är extremt stora. (100%)

Tänk på att vid helt nya arbetssätt som då man arbetar i flöden, ja då behövs helt nya typer av ledningssystem. För det operativa teamarbetet behövs system som använder strategier. Där man i team genomför aktiviteter för att uppnå kvalitetsförbättringar. Bra är om dessa system kan visualisera strategierna så gruppen kan arbeta agilt samt adaptivt och alla kommer med på tåget.

Står du på perrongen och funderar? Kontakta mig så ska jag få dig med på tåget! Jag arbetar med en metod som fungerar oavsett organisations- eller ledarskapsmodell.

Ps.

Sök på ”Niklas Modig TEDxUmeå”, på YouTube. Föreläsningen tar 19 minuter och kan komma att bli de mest lönsamma minuterna i ditt liv.


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy