18. Maximera motivationen i din verksamhet!

Maximera motivationen i din verksamhet!

18. Maximera motivationen i din verksamhet!

Motivation kommer ur människors drivkrafter. Människor har en blandning av drivkrafter som förändras över tid. De inre drivkrafterna är viktigast.

När man jobbar i team och chefen har gått över till att bli ledare, då händer det positiva saker. Bland annat får ledaren bra kunskaper om olika personers drivkrafter. När man känner varandra, går det till och med fråga personen om man är osäker.

Ska ledaren ska få stöd i sitt motivationsarbete så behövs ledningssystem som är anpassade för att arbeta i team. Jag företräder ett visuellt innovations- och förändringsledningssystem, som gör att alla i teamet får sina tre viktigaste drivkrafter tillgodosedda; Jobbar tillsammans, i ett team, helt agilt och adaptivt. Det vill säga, de kommer att känna tillhörighet. Resultatet av förändringsarbetet visas, visuellt, omedelbart. Det vill säga, de kan visa sin kompetens och få den bekräftad.Teamets medlemmar kan påverka valet av arbetsuppgifter själv. Det vill säga, de kan ha självbestämmande och kontroll över sitt liv.

Att få dessa drivkrafter tillfredsställda är början på ett gott ledarskap och engagerade anställda.

Vårt förändringsledningssystem hjälper dig med detta…Utan inblandning av konsulter!


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy