19. Plutonen som förebild för ditt företag!

Plutonen som förebild för ditt företag!

19. Plutonen som förebild för ditt företag!

Jag jobbar med en metodvara där resultat/nuläge visualiseras i en enda bild. Metodvaran arbetar med effektbaserad visualisering.

Metodvaran passar företag med många anställda, då den bryter ner gigantiska abstrakta uppgifter till att bli en hanterbar verklighet.
Är man inte många anställda kan man lära av försvaret. Försvaret är jättestor stuprörsorganisation, tills det blir krig. Då börjar Bataljoner, Kompanier och Plutoner att arbeta flödesorienterat.

Bataljonens ingående Kompanier ansvarar för olika delar enligt den upplagda huvudstrategin. Plutonerna närmast fienden, agerar i enlighet med Kompaniernas delstrategier. Plutonen, som tränats på samma sätt som ett hockeylag, fast med vapen, blir då ett extremt väl funktionerat team. Den soldat som är närmast en uppgift löser den.

Som soldat utbildas man även för att kunna lösa andras uppgifter inom plutonen. Det är helt nödvändigt annars upphör allt ganska snart att fungera.

När vanliga företag bestämmer sig för att arbeta flödesorienterat, då behövs en uppsättning nya kunskaper hos de anställda för att kunna skapa fungerande team.

Genom att utbilda anställda och låta dem ta egna initiativ skapas framgång.

Företagsledare! Tänk på det, innan ni börjar kriga!


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy