20. Öka engagemanget hos dina medarbetare.

Öka engagemanget hos dina medarbetare.

20. Öka engagemanget hos dina medarbetare.

Engagemang kommer från att man är motiverad och motivation kommer från att medarbetarna har fått sina inre drivkrafter tillgodosedda.

Om vi förutsätter att er verksamhet är viktig och tillför kundnytta och alla anställda står bakom företagets värderingar, tjänster och produkter. Alla vill verkligen deltaga i företagets utveckling och nå framgång, både för sig själva och företaget.

Om alla anställda är med på båten så långt, då tycker jag att man ska gå på den inre drivkraften som de flesta har, att vilja lära. Alla vill vi bli erkända som kunniga och kompetenta yrkesutövare och därmed sedda.

Det bästa sättet att tillgodose medarbetarnas behov är att börja arbeta flödesorienterat i hela företaget, först då blir inlärning mellan olika nivåer och personer tillgodosedd. Avsaknad av kompetens kommer upp i ljuset och kan åtgärdas genom riktade utbildningsinsatser.

I en modern flödesorienterad organisation, blir den nyanställdes nya kunskaper och engagemang till bensin på brasan. Inlärning mellan olika nivåer och personer sker automatiskt. Trotjänarnas kompetens som är förankrad i företagets historia, blir en tillgång.

Du har väl ett ledningssystem som tillgodoser personalens inre drivkrafter? Eller?


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy