21. Visualisering för färgblinda

Visualisering för färgblinda

21. Visualisering för färgblinda

Färgblindhet är en nedsatt förmåga som kan ställa till besvär för den som har det. Röd-grön färgblindhet är vanligaste formen.

När man arbetar digitalt visualiserade system kan man göra en mängd åtgärder för att underlätta för färgblinda. Symbolens storlek – Större betyder fler, tyngre osv.Symbolens form – Olika former är olika typer av händelser Symbolens placering – Först på en tidsskala betyder mest processad eller att man valt att prioritera den.Sortering – I Gapminders eminenta bubbeldiagram kan man till exempel välja vilka länder man vill jämföra. Klicka för mer information – Genom att klicka med muspekaren på vald symbol, kommer man till underlaget för värdena och informationen på skärmen.Med en visualisering ser man framför allt hur det hänger ihop, vilket är en stor fördel, där spelar inte färgblindhet någon roll.

En bild säger mer än tusen ord, en visualisering kan innehålla information motsvarar miljontals ord. För att klara av dagens komplexa sammanhang, behöver IT-stöd ha bra visualiseringar som även fungerar för färgblinda.


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy