22. Whiteboardtavlor Post-It lappar och blädderblock!

Whiteboardtavlor Post-It lappar och blädderblock

22. Whiteboardtavlor Post-It lappar och blädderblock!

Tiden är ändlig och allt går så oändligt mycket fortare idag. Ändå försöker en del att leda sina ”Mega-planer” i utdaterade ”Mega-datasystem”. Ibland kombinerat med Whiteboard, Post-it lappar och blädderblock.

I likhet med de företag som aldrig skaffade dator, och som sedan bara försvann, så är risken mycket stor att de verksamheter som arbetar i stora ”Mega-datorsystem” kommer att slås ut av moderna ledningssystem.

Utöver det så är världen redan på väg in i en fas, att arbeta mera i kluster. Dessutom dyker det upp fler och fler intressanta cirkulära affärsmodeller. Kluster och cirkulära affärsmodeller kräver moderna ledningssystem.

För oss nätverkare, kommer delade affärsmodeller att bli vanliga. Förmodligen är flera av er som läser denna text, redan en del av klusterföretag.

Har ni problem med att få det att fungera? Det kan det bero på att ert ledningssystem inte är gjort för att stödja en delad affärsmodell med ett delat projekt och en strategi som man har gemensamt.

Typföretag A: I verksamheter som har hybridmöten och använder PowerPoints och protokoll, då har ansvarige fortfarande stora problem med att ensa och uppdatera informationen mellan projektdeltagarna. Uppdateringen sker manuellt och det tar tid att sprida samma information till alla. Här är det bästa att så snabbt som möjligt helt digitalisera arbetet fullt ut.

Typföretag B: Många Startups arbetar digitaliserat fullt ut och kommer ta marknadsandelar av stora trögrörliga aktörer. De använder moderna digitaliserade ledningssystem där arbetsmetoden är inbyggd, agil och innehåller visualiseringar. Inga PowerPoints eller protokoll behövs. Oceaner av tid sparas.

Typföretag C: Arbetar man helt analogt med information på Whiteboard, Post-it lappar och blädderblock? Ja, då är man riktigt illa ute. För hur kommunicerar man information på en Whiteboard mellan varandra? …Lastbil?

Var i dessa tre utvecklingsfaser finns din verksamhet?

Prata gärna digitalisering med mig. Jag kan hjälpa dig att digitalisera din arbetsprocess. Med en fullt digitaliserad arbetsprocess kan du utveckla din verksamhet och stärka ditt företags position på marknaden.


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy