23. Vägen till framgång -Sluta jobba i stuprör!

Vägen till framgång -Sluta jobba i stuprör

23. Vägen till framgång -Sluta jobba i stuprör!

Har din chef en chef som har en chef som har en egen chef? Vad jag förstår har ni en massa ändlösa möten, där stordåden visas upp på PowerPoint, på olika former av ledningsmöten.

Är dessa möten effektiva? Kommer allt beslutsunderlag in? Vet alla efter mötet, vem ska göra vad? Hade alla gjort vad de skulle, så ni kom vidare?

Jobbar ni dessutom mot något eller några av de 17 globala målen i Agenda 2030. Där FN:s generalsekreterare Antonio Guterres deklarerat, att 2020 är starten på ett ”Decade of Action” för de globala målen

Några saker är speciellt utpekade att uppnå till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom.Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.Att lösa klimatkrisen

Vi har alltså ett ”Decade of Action” framför oss enligt Antonio Guterres.

Då duger det inte att jobba med; PowerPoints för ledning och kommunikation i företaget.Ledningssystem där man inte kan se att uppgifter som är centrala för att kunna gå vidare, inte är klara.Ledningssystem, där man snabbt inte kan fördela om resurser till där det behövs.

Vägen till framgång är att sluta arbeta i stuprör, (resurseffektivitets principen), till att börja arbeta enligt flödeseffektivitetsprincipen.

…Så de så.


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy