24. De anställda är verksamhetens känselspröt.

De anställda är verksamhetens känselspröt.

24. De anställda är verksamhetens känselspröt.

Hur många gånger har du inte förfasats över konstiga beslut på din arbetsplats.

Det är klart, det kan vara så, att besluten bygger på komplexa samband som i stort sett omöjliga att kommunicera till arbetstagarna. De må vara förlåtet.

Men bygger besluten på viktiga policys, samband eller strategier som inte är kommunicerade till arbetstagaren. Då blir det omöjligt för arbetstagaren längst ut i företagets näringskedja, att förstå det hela. Besluten kan vara hur bra som helst, men skapar bara onödig frustration hos arbetstagaren.

Förstår inte arbetstagaren besluten eller bara har blivit dåligt informerad. Ja då har företaget problem, stora problem. Har inte företagsledningen kontakt med sina känselspröt, då kommer företagets möjligheter att ta rätt beslut att starkt begränsas.

Klarar inte företaget av att föra information från ”Top till Bottom”, då är det inte ens troligt att återkoppling från ”Bottom till Top” sker.

Om inte informationen från känselspröten når företagstoppen, då är företaget illa ute. Dåligt informerade företagsledare tar dåliga beslut. (NEJ! Ja-sägarna runt omkring dig, duger inte som informationskälla.)

Har du ett ledningssystem som har kontakt med organisationens känselspröt?


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy