25. Ta steget in till den 3:e nivån av digitalisering.

Ta steget in till den 3:e nivån av digitalisering.

25. Ta steget in till den 3:e nivån av digitalisering.

I den 3:e nivån av digitala transformationen, möter programvarorna upp beteenden och förväntningar hos användaren. Programvarorna stödjer företagskulturen, istället som i nivå 2, att företaget får anpassa sig till programvaran.

Affärsmodellinnovation, arbete i mycket stora nätverk och delade/gemensamma affärsmodeller stöds också av den 3:e nivåns programvaror.

Visst! Vi kommer fortsättningsvis att behöva webbsidor och mejl som tillhör Nivå 1. Och vi kommer att behöva klassiska mjukvaror som t.ex. lönesystem och andra processbaserade verktyg, som tillhör nivå 2, i den digitala transformationen.

I framtiden kommer kravet på lönsamhet, flexibilitet, nya beteenden ställa helt nya krav på programvarorna. Att en människa ska tjäna ett programvarumaskineri kommer inte vara en gångbar lösning.

I framtidens datalösningar skapar du egna affärsmodeller och lösningar, lagrade med högsta säkerhet i molnet. Du bygger en egen effektiv platsoberoende kultur, där det tillitsbaserade ledarskapet kan utvecklas.

En programvara som stödjer det tillitsbaserade ledarskapet?

Hur är det möjligt?

Kontakta mig så berättar jag mer!


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy