26. Låt kreativiteten flöda!

Låt kreativiteten flöda!

26. Låt kreativiteten flöda!

Det är något sorgligt med stora statliga organisationer. De regleras av lagar som allt för sällan är i samklang med samtiden. Tjänstemännen har begränsad rätt att ta egna beslut. Alla är anställda för en specifik uppgift och får sällan stimulans eller feedback från sina kollegor.

Men! Efter denna mörka beskrivning av att jobba i en stuprörsorganisation så ska man veta att det finns människor som vill bli mer delaktiga i att hitta kundanpassade lösningar. Därför måste man våga ge de anställda ett friare uppdrag, tex. att lägga mer tid på att hitta den bästa lösningen.

En kundanpassad lösning kan vara dyrare. Men kundanpassade lösningar är hållbara och hållbara lösningar är billigast och bäst i längden.

Prova detta!

Tänk Agenda 2030!

Vilket hållbarhetsmål kan du vara med att lösa?

Ta ditt team analysera innehållet och försök förstå med de befogenheter och resurser ni har, vad ni skulle kunna göra. (Inventera, budgetera alla åtgärder.)

Välj ut prioritera åtgärder och att det budgetmässigt är genomförbart.

Sätt delstrategier för varje åtgärd som pekar mot huvudstrategin för er verksamhet. Strategin ska gå på diagnosen…inte symtomen.

Låt kreativiteten hos medarbetarna flöda och du får fram kraften och motivationen i ditt team!


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy