27. Visualisering den transformativa lösningen.

Visualisering den transformativa lösningen

27. Visualisering den transformativa lösningen.

Till att börja med, vad är en transformativ lösning? Med transformativa lösningar menas tekniker och metoder som är minst 80 procent effektivare än den konventionella lösningen.

Exempel på transformativa lösningar kan vara, resfria möten, elbilen, led-lampan o.s.v.

För att få tillgång till en transformativ lösning så krävs uppoffringar. Det kan vara ny lite skrämmande teknik eller att vi gör saker på helt nya sätt För visst stämmer den där skämtteckningen där chefen frågar. Hur många vill ha förändring? Och alla räcker upp handen. Vid frågan. Hur många vill förändras? Då räcker ingen upp handen.

Men! För att utvecklas så måste man släppa sargen och ge sig in i matchen. Vill du förändra, så måste du börja våga göra förändring. Kan er arbetsplats dessutom använda någon form av visualisering, då kommer en massa möten och PowerPoint presentationer slippa göras. Då visualiseringen visar vad som genomförts. Det går alltså som team och/eller ledare gå in direkt i matchen och agilt bestämma vad som ska göras härnäst.

Visualiserar man innovationsledning/förändringsledning så blir effektivitetsökningen så stor att den många gånger kan räknas som transformativ lösning.

Låt oss snacka visualisering, hör av dig!


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy