31. Skit i visionen!

Skit i visionen!

31. Skit i visionen!

Det är klart, är du en egen företagare där du håller på att bygga en verksamhet, så kan det vara trevligt att ha en vision. Men det bästa är att ha en välformulerad strategi, som alla inblandade har bekräftat och jobbar för. Strategin ska vara realistisk, motiverande, men inte helt enkel att uppnå. Vägen mot strategin ska ha etappmål som ska uppmärksammas när de uppnås.

Det är som sagt viktigt att teamet har varit med och bekräftat strategin. Om inte alla är med, ja då är det ingen strategi. Det finns stuprörsorganisationer där det hela tiden kommer nya chefer, med nya påbud hur saker och ting ska skötas. Fungerar det? Nej. Kommer det någonsin att fungera? Nej.

Dagens arbetsplatser består av människor med bra utbildningar som står i direktkontakt med det som ska göras. De är bara de som har bilden helt klar för sig och kan ta de rätta besluten. Ge dem stöd och tillit att ta fram de strategier och aktiviteter som behövs för att lösa uppgiften. De kan terrängen och sitt jobb.

Genom att visa de anställda tillit kommer verksamheten en vacker dag att befinna sig på en nivå som hade varit svårt att föreställa sig från början.

Ja, nästan som i en vision. Faktiskt.


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy