32. Att genomföra meningslösa möten.

Att genomföra meningslösa möten.

32. Att genomföra meningslösa möten.

Har ”att genomföra möten” blivit en arbetsuppgift i sig hos er.
Tar mötena dessutom för lång tid?
Och när ni genomförde mötet, var det allt för många av de tidigare beslutade arbetsuppgifterna som inte blivit gjorda?
Var mötesdeltagarna dåligt förberedda och bad att få återkomma med frågan nästa gång?
Hade ni svårt att hålla reda på vilken PowerPoint presentation som var den senaste?
Behöver halva gänget dra vidare till nästa möte, innan mötestiden ens tagit slut?

Har ditt företag för många av ovanstående symtom på dysfunktionalitet, då kan du vara illa ute.

Naturligtvis är ingen verksamhet 100% perfekt. Emellertid, har man upprepade problem med verksamhetens möten, ja då måste man pröva något nytt.

Pröva tillitsbaserat ledarskap, det skapar hög effektivitet och hög motivation i ditt företag. När strategier och det som behöver göras bestäms tillsammans, kommer behovet av antalet möten att minska.

Alla är ju insatta i vad som ska göras och det blir lätt att hjälpa varandra.

Vid ett tillitsbaserat ledarskap, blir den som bidrar synliggjord och tillfredsställelsen ökar i teamet. När tillfredsställelsen ökar, ökar motivationen och effektiviteten ökar. Och DU! Pröva tillitsbaserat ledarskap innan dina konkurrenter gör det.


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy