33. Har du kundperspektiv?

Har du kundperspektiv?

33. Har du kundperspektiv?

I stort sett 100% av alla mindre företag är fantastiskt duktiga på att sätta kunderna i centrum. Om inte ett litet företag sätter kunderna i centrum, ja då går företaget under och försvinner. I ett litet företag är det dessutom väldigt enkelt att förstå värdekedjan.

Under mina år då jag arbetat med offentlig sektor, märkte jag att många personer i dessa miljöer, i många fall saknar kundperspektivet. I regel gäller detta lite högre upp i organisationen. Alla insatser de gör, går ut på att bli mera chef än tidigare, få tag i en större budget och mer underställd personal. Kunden är helt bortglömd och värdekedjan mellan chef och kunden, tas bara för givet att den fungerar. Och kunden får det den alltid har fått.

Därför är alternativet för den offentliga sektorn; att riva pyramiderna och börja arbeta i team fortfarande helt aktuellt. Då blir cheferna ledare, en bland alla andra och själva en värdefull del av värdekedjan.

Att jobba i team, flödesorienterat, är mycket effektivt. Det uppstår besparingar ”ur tomma intet” och ni får helt plötsligt råd med att utveckla era kundrelationer.

Gör nu som Janne har sagt; riv pyramiderna.

Börja sedan att jobba i team och stärk era kundrelationer, säger jag.


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy