35. Sluta prata transparens -Gör transparens!

Sluta prata transparens -Gör transparens!

35. Sluta prata transparens -Gör transparens!

Det är svårt för en företagsledning att sprida all information om vad som händer i företaget. Det är ibland inte ens möjligt. I många fall är det varken ens ändamålsenligt eller ens lämpligt. Informationen kan ju bestå av företags- eller affärshemligheter.
Är bolaget noterat, då gäller även strikta regler angående den ekonomiska rapporteringen, t.ex.

Men om man har för avsikt att arbeta transparent, då måste man tänka ett varv till. Vad betyder transparent? Betyder det att teamet ska vara informerade? Hela företaget upp till VD? Ska kunden kunna informera sig om läget eller ska aktieägarna informeras om allt? Hur gör man detta enklast och vad finns det för fördelar med att vara transparent?

I en ”stuprörsorganisation”, en resursorienterad organisation, skickas information fram och tillbaka i organisationen. Lägesrapportering sker vid möten med hjälp av PowerPoint.

Arbetar man flödesorienterat, processas informationen vid de gemensamma besluten och det blir lätt att komma ihåg vad man kommit överens om. Använder man dessutom ett ledningssystem som använder sig av visualiseringar, så kan man på bråkdelen av en sekund få grepp om läget.

Det finns mycket att tjäna på att använda de senaste molnbaserade ledningsverktygen och att vara transparent.


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy