36. Där det finns mod, finns kreativt skapande.

Där det finns mod, finns kreativt skapande.

36. Där det finns mod, finns kreativt skapande.

Hur är det med modet på din arbetsplats? Vågar ni pröva ny teknik och nya metoder? Vågar ni ta tag i de stora problemen? Vågar ni låta besluten tas på den nivå de hör hemma?

Vågar ni låta de kreativa förmågorna i ert företag flyga fritt i sitt eget universum och skapa nya fantastiska möjligheter för framtiden.

Världen har precis bara börjat uppdraget att ställa om till förnybar energiförsörjning och andra hållbara lösningar inom alla tänkbara områden.

Behovet av ny teknik och nya metoder är extremt stort, behovet av en kreativt tänkande och mod till att så snabbt som möjligt genomföra ny teknik och nya metoder, är ännu större.

I European Quality Framework, EQF 2019, som är ett kvalitetssäkringssystem för utbildning, finns kreativitet inskrivet. Att man i skolan ska få lära sig metoder för att kunna arbeta kreativt, är logiskt.
Utan kreativitet och mod att pröva nya saker så lär man sig inget.

Men tänk på! Precis som det är en tunn linje mellan kärlek och hat, så är det en tunn linje mellan mod och dårskap.

Hur går det för dig?


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy