38. Visualiserad Effektbaserad Ledning.

Visualiserad Effektbaserad Ledning.

38. Visualiserad Effektbaserad Ledning.

VARNING! Texten nedan som förklarar begreppet ”Visualiserad Effektbaserad Ledning” och innehåller inslag av förklaringar och ordalydelser som av känsliga personer kan uppfattas som reklam.

Jag arbetar med en metodvara, en verksamhetsstyrd IT-lösning, som stärker en verksamhets strategiska ledning.

Det är ett planeringsverktyg som får ordning på och visualiserar gemensamt framtagna strategier och åtgärder, så teamet kan börja att göra mot dessa.

Metodvaran stärker upp teamarbetet då metoden är ett stöd för att arbeta med ett tillitsbaserat ledarskap.

Vår metodvara skiljer sig från andra i branschen då allt som ska göras och alla strategier visualiseras i en enda ”bild”. En visualisering, som man arbetar i direkt, i Teams. Arbetsplatsen är platsoberoende.

Allt som skrivs in lämnar aldrig din dator, men bearbetas från servrar inom EU, via molnet. Rapportering sker i realtid, med 100% transparens vilket medför ett dramatiskt minskat behov av möten och PowerPoints.

Metodvaran har ett evidensbaserat kunskaps- och metodstöd för att stärka din strategiska ledningsförmåga och därmed din verksamhets strategiska position på marknaden.

Det var kortfattat om Visualiserad Effektbaserad Ledning, som tillhör den 3:e nivån av digitalisering.

Vilken nivå jobbar du på?


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy