39. Att formulera en strategi är ett teamarbete.

Att formulera en strategi är ett teamarbete.

39. Att formulera en strategi är ett teamarbete.

Hur väljer man en strategi när möjligheterna är nästan oändliga?

Att formulera en strategi på enbart tidigare erfarenheter är vanskligt. Utvecklingen går så oerhört snabbt idag. Därför är en väl genomförd omvärldsanalys en viktig grund för strategiarbetet. Likaså att strategin utarbetas av den nivå som ska utföra den. De känner till miljön på sin nivå och kan hitta nya vägar och metoder att bygga strategin på.

Utöver detta har dagens anställda som regel bra utbildning, 1,5 miljoner svenskar har gått 3 år eller mera på universitet/högskola. Att inte ta vara på deras kompetens, är slöseri med resurser. Om teamet är med i utformningen av det som ska göras, då får man in den kollektiva intelligensen. Detta är enormt viktigt, då inget verktyg eller metod i världen kan konkurrera ut människans idérikedom. Besluten måste tas i konsensus så att alla är med. Konsensus betyder att man kanske inte är överens i detalj, men att alla tycker beslutet går att jobba på/emot.

Då man gemensamt arbetat fram besluten så kommer alla inblandade ihåg vad som ska göras. Detta genererar ett önskat mönster av integrerat beslutsfattande och arbetet löper av sig självt.

Jag har er strategimotor som drivs av era anställdas kreativitet och kompetens.

Kontakta mig!


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy