41. Tillitsbaserat ledarskap – från detaljstyrning till ökat engagemang

Tillitsbaserat ledarskap – från detaljstyrning till ökat engagemang

41. Tillitsbaserat ledarskap – från detaljstyrning till ökat engagemang.

Moderna organisationer försöker undvika att ta beslut där teamet inte är med. Allt fler organisationer, speciellt Startups och liknande företag med hög utbildningsnivå hos sina anställda använder sig av ”tillitsbaserat ledarskap”. D.v.s. att man tar beslut gemensamt i konsensus. Att ta beslut i konsensus kan verka skrämmande och ineffektivt i mångas ögon. Men konsensus betyder att alla kan acceptera lösningen för att komma vidare. Man vet aldrig hur bra ett beslut är, förrän efteråt i vart fall.

När alla har varit med och antagit mål och strategier, är det heller ingen stor grej att ändra en strategi som inte håller.

Vid tillitsbaserat ledaskap har man ingen personal som ”draggar”, alla jobbar mot den satta strategin och den kollektiva intelligensen tas tillvara. Det blir lätt och odramatiskt att arbeta över gränserna. Organisationen blir flexibel och lärande.

Det gäller bara att våga visa tillit och delegera befogenheter och mandat till teamet. Välkomna oliktänkande att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten, genom att sträva efter öppenhet och respektera feedback.

Sluta detaljstyra, jobba med att skapa goda förutsättningar för ditt team i stället.

Då kommer engagemanget och därmed resultaten.


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy