43. Kärnkompetens -hälsa på flaggan.

Kärnkompetens -hälsa på flaggan.

43. Kärnkompetens -hälsa på flaggan.

En gång för länge sedan, var jag befälselev i Flottan och promenerade mot min skola som låg bredvid Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Vid en del tillfällen slöt det upp en Kapten vid min sida, på min promenad. Vi kände inte varandra, men brukade samtidigt komma till Örlogsskolorna och vi brukade passa på att prata lite. Som så många officerare så var han en social begåvning och vi förde alltid trevliga samtal, när vi gick ner mot Rosenbom.

En gång sa han, ni unga har det bra nuförtiden. Ni får gå många fina utbildningar och lära er allt möjligt. När jag var ung, räckte med att man kunde hälsa på flaggan.

Hu ser er kompetensmix ut på ert företag? Har ni en bra mix av kompetenser? Har ni utbildat era spjutspetskompetenser så att de även har en mix av olika färdigheter och kunskaper så de kan bli en fullvärdig teammedlem och lösa andra uppgifter om de egna sinar för tillfället. Eller täcka upp för någon som blivit sjuk etc.

Eller står de där och hälsar på flaggan?


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy