44. Vid fasiliteringen får ni reda på vad som ska göras.

Vid fasiliteringen får ni reda på vad som ska göras.

44. Vid fasiliteringen får ni reda på vad som ska göras.

Det finns många fördelar att arbeta flödesorienterat i team. Faciliterar man in vad som ska göras, under konsensus, sätter sig det beslut som arbetas fram i långtidsminnet med hjälp av beslutsprocessen. Hela teamet kan omgående sätta i gång att arbeta mot de gemensamma mål/strategier som man tillsammans har beslutat.

Konsensus betyder att alla kan acceptera arbetsinriktningen, även om inte alla är helt överens. Man får en gemensam och samstämmig tolkning av vad som ska göras. Ingen i teamet börjar att hitta på egna arbetsuppgifter, som man tror kan behövas.

Om det under arbetets gång dyker upp händelser som påverkar arbetet, är det lätt att ta nya beslut. Då tidigare beslut var välgrundade och man kan gå vidare i beslutprocessen utan att behöva göra ett större omtag.

Det viktigaste med faciliteringen är att alla är med och bidrar med sin kompetens i besluten. Utöver att man får med den kollektiva intelligensen, så är det de som står nära verksamheten, som många gånger kan ge bästa input för bästa beslut.

Hur tar ni beslut i er organisation?

Tar ni reda på vad som SKA göras?


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy