45. Det är klart jag har en strategi!

Det är klart jag har en strategi!

45. Det är klart jag har en strategi!

Teknikutvecklingen går snabbt, det är vi nog alla överens om. Med detta följer att språket förändras.  Ibland används nya begrepp medvetet fel, för att vinna fördelar. Och ibland använder man gamla begrepp fel, av okunskap. Oaktat vilket, så förlorar man trovärdighet.

Det mest missbrukade ordet de senaste åren är elbil. Då det är antingen en BEV eller en PHEV. Men det är stor skillnad på BEV (Battery Electric Vehicle) och PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) som är två varianter som kommer att bli vanliga framöver. Medan ICE (Internal Combustion Engine), är bilar med förbränningsmotor, som på sikt blir få.

De som använder ordet elbil, i reklam, i statistik, vet alltså inte vad de pratar om. Man kan även ha för avsikt att göra statistik för BEV’s bättre än vad den är. Eller så försöker olika biltillverkare som inte kommit så långt i sin omställning att marknadsföra sina nya PHEV’s som BEV’s.

Det sist nämnda är en märklig strategi; att försöka föra sina möjliga kunder bakom ljuset.
Strategi har även det ändrat betydelse. En strategi är bara en strategi om alla i teamet är överens om den. Är alla i företaget verkligen med i vad som ska uppnås? Om inte, är det då en fungerande strategi?

Har hela ditt team en strategi?

Eller är det bara du?


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy