48. Varför ska jag ha en strategi?

Varför ska jag ha en strategi?

48. Varför ska jag ha en strategi?

Det är viktigt att ha en strategi, det vet alla. Det är inte helt enkelt att sätta en strategi för sitt företag. I stället för att göra läxan, så upprepar ibland företag bara sådana åtgärder som ger vinst och är nöjda med detta.

Då riskerar man att missa om marknaden förändras. Om företaget inte befinner sig där marknaden finns i framtiden, ja då missar man att ta tillvara kraften i den uppåtgående vågen som en växande marknad utgör. I värsta fall har man sin upprepade försäljning i en marknad som håller på att försvinna.

En strategi har ett ”slutmål”, dvs. dit man ska. För att komma dit behövs 3-5 strategiska målområden som mäter hur man lyckas med arbetet med att utveckla företagets förmågor. Om man tillsammans i företaget gör arbetet med att ta fram de ambitionsområden och aktiviteter som ska ingå, då uppstår ett engagemang som skapar en teamkänsla och motivation.

Ditt företag kommer då att rida på en våg med motiverade och engagerade medarbetare.

Utan strategi är risken stor att ditt företag ganska snart kommer att befinna sig på en avtagande våg, på vågens baksida, med omotiverade anställda.

Jag har det digitala strategiverktyget som kan motivera dina anställda i arbete i, Affärsplaner, Marknadsförings och Säljplaner, Bygga kluster m.m.


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy