51. Varför tillitsbaserat ledarskap?

Varför tillitsbaserat ledarskap?

51. Varför tillitsbaserat ledarskap?

Det finns hur mycket forskning som helst om hur en organisation kan och bör arbeta för ett jämlikt arbetsliv. Mycket har forskats fram inom områdena makt, genus, jämställdhetsproblematik och strukturella problem i arbetslivet. Det har skrivits enorma mängder av böcker i området, mer hyllmeter än vad man vill veta.

Men varför inte gå från ord till handling?

I det tillitsbaserade ledarskapet får alla vara med att bidra till den bästa lösningen. I denna typ av ledarskap spelar kön, etniskt ursprung eller position inte någon som helst roll. Chefen går in i sitt team och blir ledare och coachar sina medarbetare. Besluten tas dessutom på den nivå där problemet finns.

När man tillsammans skapar en strategi, med allt vad som ska ingå för att uppnå den. Då skapas en uppsättning vägledande principer och beslut, som när de kommuniceras och antas, genererar ett önskat mönster av integrerat beslutsfattande.

…Och arbetet löper av sig självt.

Dessutom slipper ni läsa alla böcker inom området.

Jag har en metodvara som stödjer det tillitsbaserade ledarskapet, kontakta mig.


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy