52. Strategisk upphandling för att driva innovation.

Strategisk upphandling för att driva innovation.

52. Strategisk upphandling för att driva innovation.

Strategisk användning av upphandling är en förutsättning för att organisationer inom offentlig sektor ska göra goda affärer. Ett strategiskt inköpsarbete kan på ett effektivt sätt bidra till att organisationen uppfyller såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga mål.

Då gäller det att man till inköps- och upphandlingsarbetet kopplar övergripande verksamhetsmål och sätter av tid och resurser för att arbeta med strategierna så att de olika verksamhetsmålen kan uppnås.

Exempel: Det är även viktigt att i så stor utsträckning som möjligt räkna på livscykelkostnader (LCC) vid upphandlingar. Det kan ta 10-13 år innan en solcellsanläggning är betald. Då livslängden är över 30 år för en anläggning, blir det en god affär ändå.

I en kommuns klimat- och energistrategi kan det stå så här; ”Produktion av förnybar energi Beskrivning: Vid nyproduktion och större renoveringar ska installation av solceller eller annan produktion av förnybar energi utredas.”

Utredas, är det en strategi? Nej, det är inte en strategi! Att utreda är inte innovation. Innovation är att tillämpa goda och lönsamma idéer.

IKEA är en extremt stor elproducent, då de har solceller på de flesta av sina tak.

Exakt samma sak kan vilken kommun, region eller statlig myndighet genomföra.


Svenska Molnlösningar AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy