En blogg om ledarskap, strategi, digitalisering och visualisering

D.v.s. ämnen som berör den digitaliserade hybridarbetsplatsen och arbetslivet
  • Molntjänster är hybridarbetsplatsens nya normala Molntjänster är hybridarbetsplatsens nya normala Naturligtvis finns massor av arbeten som måste utföras på plats. Det kommer vara så en lång tid framöver. Men ju mer digitaliseringen ökar, desto oftare kommer olika yrken att utmanas/omprövas i hur de egentligen kan utföras. Det är den ena
  • Så får du fler intraprenörer i företaget. 62. Så får du fler intraprenörer i företaget. Varenda företagare vill att deras anställda ska bidra till företagets/verksamhetens lönsamhet. Då gäller det att man försöker bädda för det, så att alla anställdas bästa kommer fram. Tyvärr har vi fortfarande företag och organisationer där
  • Floskler-populism-okunskap hänger ihop. 61. Floskler-populism-okunskap hänger ihop. Ärligt talat, har inte du också fått nog av åsikter utan en logisk tanke bakom. Börjar det inte bli dags för de som trängs framför tv-kamerorna med sina åsikter; att de levererar argument som har stöd i forskning eller beprövade kända metoder. Eller
  • Behovet av visualisering ökar! 60. Behovet av visualisering ökar! Man behöver titta bakåt, för att förstå vad som kommer att hända i framtiden. När man väl är mitt uppe i det som har hänt, blir det svårt att förstå sin nya situation om man inte har en referens. Dagens nya
  • Tillväxthack! Arbeta i kluster! 59. Tillväxthack! Arbeta i kluster! I kluster kan företag tillsammans lösa uppgifter som ingen annan kan. I Agenda 2030 finns många möjligheter för företag av alla storlekar En ny gemensam affärsidé i stället för konkurrens, Det ligger naturligtvis i ett företags dna att samarbeta. Dock kan
  • 5 orsaker till att använda visualisering 5 orsaker till att använda visualisering En visualisering kan säga mer än 10 000 ord. En visualisering, en bild, är lätt att komma ihåg. En visualisering kan visa på saker som är omöjliga att beskriva med ord. En visualisering kan med hjälp av färger
  • Förändring sker i team 57. Förändring sker i team Taylorismen är död, trots att det hela tiden pågår försök att väcka liv i liket. I Sverige har det pågått en utbildningsexplosion sedan gymnasiereformen 1985. Vi har idag 1,5 miljoner människor som har gått tre år eller mer på högskola och
  • Tillitsbaserat ledarskap, myt eller mirakel 56. Tillitsbaserat ledarskap, myt eller mirakel ”Startup-industrin” är sedan länge etablerad i Sverige. Massor av mikroföretag, där i stort sett varenda en har en hög utbildning, tar fram skalbara affärsidéer som de erövrar världsmarknaden med. Hur är det möjligt? Vad är hemligheten? Bortsett att det
  • Paradigmskifte för ledarskap 55. Paradigmskifte för ledarskap Det har redan börjat, det går inte att stoppa. Det tillitsbaserade ledarskapet tillämpas redan i många Startups, men även i många andra typer av företag. Tre olika faktorer gör att de resursorienterade företagen kommer minska betydligt fram till 2030. – Försvaret har börjat

Vill du veta mer om VisPlan?
Plattformen för samverkan
och gemensam utveckling.
Klicka här!


Svenska Molnlösningar AB

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy