33. Har du kundperspektiv?

33. Har du kundperspektiv? I stort sett 100% av alla mindre företag är fantastiskt duktiga på att sätta kunderna i centrum. Om inte ett litet företag sätter kunderna i centrum, ja då går företaget under och försvinner. I ett litet företag är det dessutom väldigt enkelt att förstå värdekedjan. Under […]

32. Att genomföra meningslösa möten.

32. Att genomföra meningslösa möten. Har ”att genomföra möten” blivit en arbetsuppgift i sig hos er.Tar mötena dessutom för lång tid?Och när ni genomförde mötet, var det allt för många av de tidigare beslutade arbetsuppgifterna som inte blivit gjorda?Var mötesdeltagarna dåligt förberedda och bad att få återkomma med frågan nästa […]

31. Skit i visionen!

31. Skit i visionen! Det är klart, är du en egen företagare där du håller på att bygga en verksamhet, så kan det vara trevligt att ha en vision. Men det bästa är att ha en välformulerad strategi, som alla inblandade har bekräftat och jobbar för. Strategin ska vara realistisk, […]

30. Skapar nya kunskaper värde i företaget?

30. Skapar nya kunskaper värde i företaget? Att nyanställa är svårt. Det ställs stora krav på lönsamhet i företagen idag. Det råder ingen tvekan om att nya kunskaper, dvs. unga nyanställda, skapar värde i företag. De unga nyanställdas kunskaper måste dock kunna kommersialiseras. Jag vill förklara i en förenklad modell. […]

29. Ledningssystem för gemensamma affärsmodeller.

29. Ledningssystem för gemensamma affärsmodeller. Utveckling av B2B företagande alltid berott på att företag arbetar tillsammans. Företagen har stöttat varandra så att var och en har kunnat bli en trygg leverantör till någon stor kund. Planering för att kunna hålla leveranstiden har skett hos de respektive företagen. Affärsmodellerna varit linjära. […]

28. Tycker du att ditt ledarskap är viktigt?

28. Tycker du att ditt ledarskap är viktigt? Är du en Vd eller chef/ledare inom offentlig sektor/medelstort bolag som jobbar hårt för att få ditt ledarskap att fungera? Du har gått ledarskapskurser, du har läst böcker och du följer med vad som händer på området. Då vet du att det […]

27. Visualisering den transformativa lösningen.

27. Visualisering den transformativa lösningen. Till att börja med, vad är en transformativ lösning? Med transformativa lösningar menas tekniker och metoder som är minst 80 procent effektivare än den konventionella lösningen. Exempel på transformativa lösningar kan vara, resfria möten, elbilen, led-lampan o.s.v. För att få tillgång till en transformativ lösning […]

26. Låt kreativiteten flöda!

26. Låt kreativiteten flöda! Det är något sorgligt med stora statliga organisationer. De regleras av lagar som allt för sällan är i samklang med samtiden. Tjänstemännen har begränsad rätt att ta egna beslut. Alla är anställda för en specifik uppgift och får sällan stimulans eller feedback från sina kollegor. Men! […]

25. Ta steget in till den 3:e nivån av digitalisering.

25. Ta steget in till den 3:e nivån av digitalisering. I den 3:e nivån av digitala transformationen, möter programvarorna upp beteenden och förväntningar hos användaren. Programvarorna stödjer företagskulturen, istället som i nivå 2, att företaget får anpassa sig till programvaran. Affärsmodellinnovation, arbete i mycket stora nätverk och delade/gemensamma affärsmodeller stöds […]

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy