En blogg om ledarskap, strategi, digitalisering och visualisering

D.v.s. ämnen som berör den digitaliserade hybridarbetsplatsen och arbetslivet
  • Det är klart jag har en strategi! 45. Det är klart jag har en strategi! Teknikutvecklingen går snabbt, det är vi nog alla överens om. Med detta följer att språket förändras.  Ibland används nya begrepp medvetet fel, för att vinna fördelar. Och ibland använder man gamla begrepp fel, av okunskap.
  • Vid fasiliteringen får ni reda på vad som ska göras. 44. Vid fasiliteringen får ni reda på vad som ska göras. Det finns många fördelar att arbeta flödesorienterat i team. Faciliterar man in vad som ska göras, under konsensus, sätter sig det beslut som arbetas fram i långtidsminnet med hjälp
  • Kärnkompetens -hälsa på flaggan. 43. Kärnkompetens -hälsa på flaggan. En gång för länge sedan, var jag befälselev i Flottan och promenerade mot min skola som låg bredvid Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Vid en del tillfällen slöt det upp en Kapten vid min sida, på min promenad. Vi kände inte varandra, men
  • Statiska planer är lika dumt som det låter 42. Statiska planer är lika dumt som det låter. Alla som har skrivit en affärsplan, verksamhetsplan eller en strategisk plan, vet vilket stort arbete som ligger bakom. Dokumentet brukar ingjuta respekt och en viss status till de som ligger bakom. Men vad
  • Tillitsbaserat ledarskap – från detaljstyrning till ökat engagemang 41. Tillitsbaserat ledarskap – från detaljstyrning till ökat engagemang. Moderna organisationer försöker undvika att ta beslut där teamet inte är med. Allt fler organisationer, speciellt Startups och liknande företag med hög utbildningsnivå hos sina anställda använder sig av ”tillitsbaserat ledarskap”. D.v.s. att
  • Att misslyckas, en framgångsfaktor. 40. Att misslyckas, en framgångsfaktor. Den som inte har misslyckats, har inte försökt! Och den som försöker många gånger får stora kunskaper, färdigheter och rejäl kompetens på vägen. Entreprenören vet detta och ser misslyckandet som något övergående, en läroprocess helt enkelt. ”Anti-entreprenören”, är den som inte
  • Att formulera en strategi är ett teamarbete. 39. Att formulera en strategi är ett teamarbete. Hur väljer man en strategi när möjligheterna är nästan oändliga? Att formulera en strategi på enbart tidigare erfarenheter är vanskligt. Utvecklingen går så oerhört snabbt idag. Därför är en väl genomförd omvärldsanalys en viktig grund
  • Visualiserad Effektbaserad Ledning. 38. Visualiserad Effektbaserad Ledning. VARNING! Texten nedan som förklarar begreppet ”Visualiserad Effektbaserad Ledning” och innehåller inslag av förklaringar och ordalydelser som av känsliga personer kan uppfattas som reklam. Jag arbetar med en metodvara, en verksamhetsstyrd IT-lösning, som stärker en verksamhets strategiska ledning. Det är ett planeringsverktyg som
  • En bild säger mer än 1000 ord. 37. En bild säger mer än 1000 ord. Du har säkert hört talesättet ”En bild säger mer än tusen ord”. Det stämmer säkert i många fall. Det är därför det är så viktigt att hitta bra bilder till beskrivningsböcker, skolböcker, artiklar och presentationer

Vill du veta mer om VisPlan?
Plattformen för samverkan
och gemensam utveckling.
Klicka här!


Svenska Molnlösningar AB

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy