En blogg om ledarskap, strategi, digitalisering och visualisering

D.v.s. ämnen som berör den digitaliserade hybridarbetsplatsen och arbetslivet
  • Är din verksamhetsledning kvar på 1900-talet? 17. Är din verksamhetsledning kvar på 1900-talet? Albert Einstein sa: Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi skapat med det gamla sättet att tänka. Vid nya sätt att tänka behövs nya typer av ledningssystem för att
  • Bli ledare på riktigt! 16. Bli ledare på riktigt! Jan Carlzons ledarskapsklassiker Riv Pyramiderna kom ut på 1980-talet. Den har fortfarande topprecensioner hos bokhandlarna på webben. Boken handlade om hur han ändrade de gamla företagskulturerna på SAS. Varenda människa som haft viljan att få kunskaper i hur man river pyramider
  • Effektivitetsparadoxen 15. Effektivitetsparadoxen Hur stora effektiviseringsvinster kan ett företag göra genom att gå över från att arbeta i stuprör D.v.s. enligt resurseffektivitets principen, till att arbeta enligt flödeseffektivitetsprincipen”? (Teambaserat.) Svaret på frågan finns i en TED-föreläsning, The Efficiency Paradox” Där föreläser Niklas Modig om detta. Niklas är forskare på Center
  • Bygg en lärande organisation! 14. Bygg en lärande organisation Sedan en mycket lång tid tillbaka, över 20-30 år, har forskningen konstaterat att den moderna människan måste se till att utbilda sig under hela livet. Vi befinner oss alla i en situation där vi måste se till att uppfylla behovet av
  • Strategiplan med CSR. 13. Strategiplan med CSR. För att myndigheter och företag ska bli bättre på aktivt CSR-arbete, är det oerhört viktigt vid krishantering, att deras grundläggande värderingar finns med i de planer som tillämpas vid krissituationer. Om en verksamhet saknar grundläggande värderingar, är det svårt att leda medarbetare till
  • Visualisera din strategi på en sida! 12. Visualisera din strategi på en sida! Hur många gånger har du inte själv gjort en presentation eller sett en presentation med långa texter? Hur kommunikativa är dessa presentationer egentligen? En mottagare kommer bara ihåg en liten del av en presentation. Ett allmänt mått
  • Undvik färdiga mallar vid strategisk planering! Undvik färdiga mallar vid strategisk planering Vid strategiplanering analyseras ofta fram en stor mängd av formuleringar. Allt detta som matas sedan in i färdiga affärsplansmallar eller tabellbaserade datorsystem. En mall som man måste fylla i uppmuntrar till att mata in mer och mer. I
  • Facilitera fram din strategiska planering. 10. Facilitera fram din strategiska planering. Ofta förekommande i strategiplaneringen är att man försöker göra alldeles för mycket. Det blir stora utsvävningar, breda begrepp och ett överflöd av formuleringar av mål och framgångsfaktorer, men med väldigt lite substans. Använd dig gärna av tuffa frågor som;
  • Visualisera för att reda ut komplexa samband 9. Visualisera för att reda ut komplexa samband Genom att visualisera komplexa samband kan man bryta ner en problemställning och därmed få fram det kritiskt viktiga. Redan i skolan fick vi lära oss om det periodiska systemet, där vi bara genom att titta

Vill du veta mer om VisPlan?
Plattformen för samverkan
och gemensam utveckling.
Klicka här!


Svenska Molnlösningar AB

Denna hemsida använder inte cookies  Mer om integritetspolicy